Samuel TITĚRA

David helped us train speakers for TEDxPrague 2016 conference, offering not only a fundamental introduction lecture into presentation preparation (with a special focus on procrastination), but also personal consultations and coaching for several of our speakers. From what I have observed both during the planning stage an from the final event, he was able to immediately gain trust and respect and helped our speakers deliver great talks. TEDxPrague will be very happy if David is at hand the next time too!
— Samuel Titěra, TEDxPrague
“David nám pomohl připravit řečníky pro konferenci TEDxPrague 2016, kdy poskytl nejen fundamentální úvodní lekci k problematice přípravy prezentace (se zvláštním důrazem na odkládání nácviku), ale také osobní konzultace a koučink několika našim spíkrům. Z toho, co jsem vypozoroval jak při plánovací fázi, tak i z hlavní události, byl David schopen si okamžitě získat důvěru a respekt a pomohl našim řečníkům k skvělým proslovům. TEDxPrague bude velmi šťastný, když bude David k dispozici i v příštím běhu konference!”
— Samuel Titěra, TEDx Prague