Gabriela Boková

David helped us to train a speaker for TEDxYouth@Prague 2016 conference. We needed one more person for the program team on the last minute and he was able to join us and fit in our working group with a quick start of his tasks. David is very reliable and definitely competent to train speakers. Communication with him was a great experience and although our cooperation was conducted online we did not have any troubles and everything was perfect. David is a professional and I can highly recommend him.
— Gabriela Boková
“David nám pomohl vytrénovat řečníky pro konferenci TEDxYouth@Prague 2016. Potřebovali jsme v poslední minutě přidat do týmu ještě jednu osobu a David byl schopen se připojit a začlenit do pracovní skupiny a začít okamžitě spolupracovat. David je velmi spolehlivý a rozhodně kompetentní pro trénink řečníků. Komunikace s ním byla vedena online a přesto jsme neměli žádné problémy a vše bylo perfektní. David je profesionál a mohu jej rozhodně doporučit.”
— Gabriela Boková, TEDxYouth Prague